kolovoz 2022

UP.02.2.1.08.0075.   Cilj projekta je doprinijeti povećanju  znanja i svijesti građana općenito, oboljelih i njihovih obitelji o rijetkoj progresivnoj bolesti, plućnoj arterijskoj  hipertenziji. Informativna kampanja uključivat će 6 promotivnih događanja. Kroz projekte će se u aktivnost uključiti minimalno 600 građana, a kroz internet kampanju dodatnih 5000 osoba. Projekt traje...