lipanj 2022

"Jednakost u slobodno vrijeme!" jednodnevni je događaj koji smo proveli dana 14.06.2022 na ŠRC Jarun sa partnerskim udrugama "Argo" i "Osit" iz Bjelovara. Aktivnost se provela u sklopu EU projekta "Činimo više-dišimo zajedno" kodnog broja UP.04.2.1.11.0103 Aktivnost ima karakter socijalnog uključivanja osoba s poteškoćama u društvenu aktivnost...

Jedna od aktivnosti koja je obuhvaćena projektom „ Činimo više – dišimo zajedno“ bila je i edukacija o financijskom vođenju udruga. Edukacija je bila raspoređena u 6 online radionica putem ZOOM-a, svaka u trajanju od 4 nastavna sata. Predavačica je bila gospođa Monika Petrovečki, vlasnica Računovodstveno-knjigovodstvenog obrta...