siječanj 2022

UP.04.2.1.11.0103   Projekt "Činimo više - dišimo zajedno" smjera jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnoj razini, aktivnostima usmjerenim na izobrazbu predstavnika/ca udruga kao preduvjet održivosti i pružanju usluga krajnjim korisnicima/ama. Tako je edukacija o financijskom upravljanju u udrugama usmjerena na razvijanje znanja i vještina u procesu...