Plava krila

Plava krila

O nama

Udruga Plava krila osnovana je u cilju potpore i edukacije oboljelih od plućne hipertenzije. Udruga, sukladno ciljevima Udruge, djeluje na području zaštite zdravlja.

Cilj udruge PLAVA KRILA je potpora i edukacija oboljelih od plućne hipertenzije.

Djelatnosti udruge

Ukazivanje na mogućnosti kvalitetnog liječenja

Prikupljanje i pružanje informacija javnosti i oboljelima o bolesti i liječenju

Razvijanje programa međunarodne suradnje, te suradnje sa srodnim organizacijama

Izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti