udruga2-1

O udruzi

Udruga Plava krila osnovana je u cilju potpore i edukacije pacijenata koji boluju od plućne hipertenzije. Udruga, sukladno ciljevima Udruge, djeluje na području zaštite zdravlja.

Djelatnosti Udruge su:

  • planiranje rada, ukazivanje na mogućnosti kvalitetnog liječenja
  • prikupljanje i pružanje informacija javnosti i pacijentima o bolesti i liječenju
  • razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad pacijenata
  • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

Djelovanje udruge je javno.