Kako prepoznati plućnu hipertenziju?

Plućna hipertenzija je rijetka bolest, obolijeva 10 do 50 bolesnika na milijun stanovnika. Može se pojaviti kao simptom drugih bolesti ili kao promjena u plućnom sistemu. Kako ju prepoznati? Simptomi, koji ukazuju na plućnu hipertenziju su: otežano disanje, opći umor i osjećaj bolesnika da ne može udahnuti dovoljno zraka. Zbog manjka kisika u tijelu dolazi do popuštanja desne strane srca i drugih zapleta.

Plućna hipertenzija je bolest pluća, kod koje dolazi do promjena u plućnom sistemu i povećanog pritiska u plućima, što bolesniko sjeća kao tzv. „kratak dah“ i lošu kondiciju te umor. Zbog nekarakterističnih simptoma bolesti, plućna hipertenzija se često ne prepoznaje, ovome se može pridodati činjenica da je bolest rijetka. Upravo zato je liječnici porodične medicine, pa i specijalisti teško prepoznaju.

Simptomi, koji ukazuju na plućnu hipertenziju su: otežano disanje, opći umor i osjećaj bolesnika da ne može uzeti dovoljno zraka. Iako ne zvuči kao nešto problematično na duge staze, pojedinca sprječavaju u svakodnevnom životu. Zbog manjka kisika u tijelu dolazi do popuštanja desne strane srca te drugih komplikacija.

Za liječenje plućne hipertenzije dostupni su lijekovi, a kao mogućnost liječenja omogućeno je i čiščenje velikih žila u plućima. Ako ništa od nabrojanog nije uspješno, moguće je i presađivanje pluća.